NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 341638 (341638)

Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání.

NORMA vydána dne 1.4.1998

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 341638
: 341638
: 51620
: 1.4.1998
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 341638 (341638):

Norma platí pro projektování a montáž (zřizování) elektrických zařízení korečkových rýpadel, kolesových rýpadel, drtičů skrývky, zakládačů, zařízení dálkové pásové dopravy včetně shrnovacích vozů, pásových vozů, kolesových nakládačů a obdobných strojů těžební technologie pro povrchové dobývání. Norma neplatí pro elektrická zařízení důlní trakce a pro elektrická zařízení upravárenské technologie.