NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 332000-5-551-ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.

NORMA vydána dne 1.9.2010

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 332000-5-551-ed.2
: 332000
: 86557
: 1.9.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 332000-5-551-ed.2 (332000):

Tato norma stanoví požadavky na volbu a provedení zdrojových soustrojí nízkého a malého napětí určených pro trvalé nebo občasné napájení všech částí instalace. Kromě toho obsahuje požadavky na instalace s následujícími způsoby napájení: - napájení instalace, která není připojena k veřejné distribuční síti; - napájení instalace, které je alternativní k napájení z veřejné distribuční sítě; - napájení instalace paralelně s veřejnou distribuční sítí; - vhodné kombinace výše uvedených způsobů