NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 332000-5-534-ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.

NORMA vydána dne 1.11.2016

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 332000-5-534-ed.2
: 332000
: 501147
: 1.11.2016
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 332000-5-534-ed.2 (332000):

Tato část HD 60364 se zabývá všeobecnými požadavky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování a požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí