NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 332000-5-53 (332000)

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje.

NORMA vydána dne 1.12.1994

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 332000-5-53
: 332000
: 16962
: NEPLATNÁ
: 1.12.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN