NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 331600-ed.2 (331600)

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

NORMA vydána dne 1.11.2009

Česky -
Tištěné (265.00 CZK)

:

: ČSN 331600-ed.2
: 331600
: 84306
: 1.11.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 331600-ed.2 (331600):

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.