NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 330419-4 (330419)

Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí.

NORMA vydána dne 1.6.2006

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN 330419-4
: 330419
: 75767
: 1.6.2006
: 94
: 313 g (0.69 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 330419-4 (330419):

Tato technická norma je průvodce pro studium koordinace izolace, který předkládá mezinárodně uznávaná doporučení pro modelování elektrických systémů a pro implementaci deterministických a pravděpodobnostních metod upravených pro použití v numerických programech Předmětem je poskytnutí informace přehledem metod, modelů a příkladů, vhodných pro aplikace úloh specifikovaných v IEC 60071-2 a pro výběr izolačních hladin přístrojů nebo uspořádání podle definic v IEC 60071-1