NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 330360-ed.2 (330360)

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 330360-ed.2
: 330360
: 95320
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 330360-ed.2 (330360):

Tato norma stanoví technické požadavky pro místa připojení ochranných vodičů (dále jen místa připojení) k elektrickým předmětům, popř. k jejich neživým částem, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím připojením ochranného vodiče