NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 310001 (310001)

Letectví a kosmonautika - Terminologie.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Česky -
Tištěné (5004.60 CZK)

:

: ČSN 310001
: 310001
: 67955
: 1.5.2005
: 878
: 2665 g (5.88 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 310001 (310001):

Norma stanovuje termíny a jejich definice z oboru letectví a kosmonautika, používané v technické praxi, v odborné literatuře, v učebnicích a v technické dokumentaci. Ke všem termínům uvádí ekvivalentní termíny v anglickém jazyce. V příloze A jsou pro informaci uvedeny k řadě definic obrázky. Účelem této normy je odstranit různost termínů používaných pro označení týchž pojmů a nahradit je termíny jednotnými. Norma dále sleduje používání správných termínů a vymýcení termínů chybných a termínů nesprávně tvořených. Norma neobsahuje termíny, které se sice v letectví používají, ale prvotně jsou již uvedeny v terminologických normách jiných oborů, např. elektrotechnice, elektronice, hydraulice, atd. Pokud byly takové termíny zahrnuty, jsou doplněny odkazem na původní normu. Každý z termínů uvedených v normě je nutno chápat v kontextu vztahů v určité oblasti, v níž je zařazen a definován. Termíny stejného znění mohou být různě definovány v odlišných souvislostech problematiky, do jejíhož systému jsou zařazeny.