NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 300033 (300033)

Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu.

NORMA vydána dne 2.2.1972

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 300033
: 300033
: 6507
: 2.2.1972
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 300033 (300033):

Norma platí pro vybrané pojmy provozu, údržby a opravárenství silničních vozidel pro motorovou dopravu. Česky definuje asi 100 hesel. Obsahuje pouze české nebo slovenské názvy. ČSN 30 0033 byla schválena 2.2.1972 a nabyla účinnosti od 1.10.1972. "Změnou a)-4/1987" se s účinností od 1.6.1987 provádí v normě drobná změna poznámky na str. 4 a ruší dvě citované normy v Dodatku