NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 280111 (280111)

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky.

NORMA vydána dne 31.10.1984

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 280111
: 280111
: 23162
: 31.10.1984
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 280111 (280111):

Norma platí pro konstrukci, výrobu motorových lokomotiv nezávislé trakce s mechanickým, elektrickým nebo hydraulickým přenosem výkonu, určených pro provoz traťový, posunovací nebo smíšený na tratích o rozchodu 1 435 mm. Rozsáhlá norma obsahuje požadavky všeobecné (kapitola I - Základní ustanovení), požadavky na provedení a vybavení lokomotiv (kapitola II), a konečně (kapitola III) na jednotlivé části lokomotivy v tom i některé bezpečnostní (brzda, elektrické zařízení). Hygienické požadavky norma řeší snad jen odkazem v článku 37 na ON 28 5201 o stanovišti strojvedoucího zejména z hlediska hluku a vibrací. ČSN 28 0111 byla schválena 31.10.1984 a nabyla účinnosti od 1.9.1985. Nahradila ČSN 28 0111 z 23.10.1968