NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 274009-8 (274009)

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Bezpečnostní zařízení.

NORMA vydána dne 29.2.1988

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 274009-8
: 274009
: 23100
: NEPLATNÁ
: 29.2.1988
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN