NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 274007 (274007)

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.

NORMA vydána dne 1.9.2021

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 274007
: 274007
: 513077
: 1.9.2021
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 274007 (274007):

Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky )