NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 274002 (274002)

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 274002
: 274002
: 505581
: 1.10.2018
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 274002 (274002):

Tato norma byla vypracována pro udržování úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Pokud se týká servisu výtahů prováděného servisní firmou, lze z pohledu odpovědnosti servisní firmy garantovat pouze zajištění provozuschopnosti výtahů. K tomu, aby výtahy byly udržovány v úrovni bezpečného provozu je nutná aktivní spolupráce vlastníka/provozovatele výtahu zejména v oblasti odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů. Použité postupy, odborná způsobilost servisních firem a jejich zaměstnanců mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu