NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 269041 (269041)

Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady.

NORMA vydána dne 1.9.1993

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 269041
: 269041
: 28753
: 1.9.1993
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 269041 (269041):

Norma platí pro jednotné modulové řady manipulačních jednotek s pravoúhlou základnou i půdorysem a stanoví pro ně řadu základních rozměrů a řadu jmenovitých hodnot hmotností. Musí se používat spolu s ČSN 26 9040 při navrhování a tvorbě manipulačních jednotek s výjimkou ustanovení v článku 3. (Týká se řad rozměrů.) Neplatí pro manipulační jednotky, které musí mít jiné rozměry a hmotnosti: v důsledku neměnných rozměrů a hmotností materiálů, ze kterých je manipulační jednotka vytvářena a dále v důsledku odchylných ustanovení příslušných norem a předpisů na manipulační jednotky, popř. jejich manipulaci, přepravu a skladování, které mají vliv na rozměry a hmotnosti manipulačních jednotek. Těžiště normy je v přílohách, v nichž jsou tabelárně a nákresy znázorněny manipulační jednotky. ČSN 26 9041 byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 26 9041 z 12.8.1983