NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 260605 (260605)

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst.

NORMA vydána dne 1.3.1994

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 260605
: 260605
: 15274
: 1.3.1994
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 260605 (260605):

Norma popisuje bezpečnostní techniku pro zabezpečení nebezpečných sbíhavých míst u pásových dopravníků, které se vyskytují mezi pásem a bubny nebo válečky. Doplňuje různé mezinárodní normy, týkající se bezpečnosti zařízení pro plynulou dopravu nákladů. (Viz zejména ČSN ISO 1819 a ČSN ISO 7149. Termíny a definice jsou uvedeny v ČSN ISO 2148). Normalizovány jsou: Kap. 2 Nebezpečná sbíhavá místa. Kap. 3 Bezpečnostní opatření pro bubny. Kap. 4 Zakrytí převáděcích bubnů a převáděcích válečků. Kap. 5 Zakrytí válečků u konvexních ohybů. Kap. 6 Příklady úplného zakrytí. Norma obsahuje řadu nákresů. ČSN 26 0605 byla vydána v březnu 1994