NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 260360 (260360)

Názvosloví dopravních pásů.

NORMA vydána dne 15.9.1990

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 260360
: 260360
: 25958
: 15.9.1990
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 260360 (260360):

Norma stanoví nejdůležitější české a slovenské názvy vztahující se k dopravním pásům, používané v technické literatuře, učebnicích, příručkách, katalozích, obchodním styku apod. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 110 hesel. Cizojazyčné názvy (rusky, anglicky, německy, francouzsky) a názvy v kulatých závorkách jsou připojeny pouze pro informaci a nejsou závazné. Pokud nebyl zjištěn ekvivalent v cizím jazyce, je na jeho místě uvedena pomlčka. ČSN 26 0360 byla schválena 15.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.10.1991. Nahradila názvy 211 až 255 z ČSN 26 0001 z 12.4.1985