NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 260070 (260070)

Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních.

NORMA vydána dne 1.5.1994

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 260070
: 260070
: 16025
: 1.5.1994
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 260070 (260070):

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 3435:1977. Údaje souhlasné s touto mezinárodní normou jsou označeny postranní čárou na levém okraji textu. Tato ČSN 26 0070 uvádí přehled údajů pro klasifikaci a označování sypkých hmot jako nákladů na dopravních zařízeních. U vybraných druhů sypkých hmot uvádí přirozenou klasifikaci jejich fyzikálních vlastností, rozměrů, měrných hmotností a rizikových vlivů při dopravě. Mezi normalizovanými vlastnostmi je např. prašnost, zápalnost, výbušnost, škodlivost tvorbou plynů a par, obsah tuků a olejů a řada dalších. Za pozornost stojí Příloha A, která obsahuje návod k třídění sypkých hmot. Význam znaků rozměrů, sypnosti, abrazivity, obecných vlastností a rizikových vlivů při dopravě je uveden v tabulce A1. Je uvedeno označení (písmena a čísla). Přiřazeny jsou též odpovídající znaky podle ISO 3435. ČSN 26 0070 byla vydána v květnu 1994. Nahradila společně s ČSN ISO 3569 (26 0072) ČSN 26 0070 z 28.4.1984 a ON 26 0072 z 25.2.1988