NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 139714 (139714)

Armatury a potrubí. Příruby na teploměrové jímky pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2).

NORMA vydána dne 15.1.1975

Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN 139714
: 139714
: 967
: NEPLATNÁ
: 15.1.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN