NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 130021-5-1 (130021)

Potrubí - Technická pravidla - Konstrukce - Část 5.1: Navrhování.

NORMA vydána dne 1.7.1997

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 130021-5-1
: 130021
: 21759
: NEPLATNÁ
: 1.7.1997
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN