NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 127010 (127010)

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 127010
: 127010
: 95487
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 127010 (127010):

Tato norma obsahuje základní ustanovení a shromažďuje podklady potřebné pro navrhování větracích a klimatizačních zařízení, která upravují prostředí pro pobyt osob. Jsou to systémy určené k úpravě tepelného a vlhkostního stavu prostředí i k úpravě čistoty ovzduší, včetně systémů, které odvádí škodliviny z emisních procesů (metabolických emisí, emisí ze stavebních materiálů, vnitřního vybavení i z výrobních procesů) ve větraných a klimatizovaných prostorech. Tato norma se nevztahuje na systémy určené k úpravě prostředí v dopravních prostředcích, systémy určené pro funkci technologických a obdobných zařízení v prostorech místností (např. pro čisté prostory) a pro technologické procesy uvnitř uzavřených linek. Pro tyto systémy se doporučuje použít obecné zásady uvedené v této normě