NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 110021 (110021)

Čerpadla - Pohony strojních čerpadel.

NORMA vydána dne 1.9.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 110021
: 110021
: 71179
: 1.9.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 110021 (110021):

Předmětem normy je stanovení obvyklých způsobů pohonů strojních horizontálních hydrodynamických a hydrostatických čerpadel - rotačních a s kmitavým pohybem. Norma obsahuje přehled způsobů pohonů a upevnění čerpadel a stanovuje způsob označování těchto pohonů v technické a obchodní dokumentaci.