NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 063000 (063000)

Průmyslové palivové pece. Termíny a definice.

NORMA vydána dne 1.2.1995

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 063000
: 063000
: 17021
: 1.2.1995
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 063000 (063000):

Norma definuje termíny používané v oboru průmyslových palivových pecí. V kap. 2, 5, 6 a 8 je základní terminologickou normou pro průmyslové palivové pece; kap. 3, 4, 7 jsou zaměřeny na pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů. Poznámka: Pro informaci jsou uvedeny i odpovídající nenormalizované termíny v jazyce anglickém, německém a slovenském. Je definováno cca 214 hesel. ČSN 06 3000 byla vydána v únoru 1995