NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 061101 (061101)

Otopná tělesa pro ústřední vytápění.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 061101
: 061101
: 72952
: 1.5.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 061101 (061101):

Norma ČSN 06 1101 byla vypracována v rámci revize zbytkových ČSN z oboru "Otopná tělesa" s cílem zajištění plné návaznosti na ČSN EN řady 442 tím, že obsahuje terminologii a aktualizované podklady určené pro projektování otopných těles všech druhů. Normativní podklady jsou určeny jednak pro přepočty tepelného výkonu otopných těles na odlišné provozní podmínky, jednak pro jejich optimální používání v otopných soustavách z hledisek fyzikálních, hygienických i provozních - s příznivým dopadem na funkčnost i hospodárnost provozu