NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 060310 (060310)

Ústřední vytápění - Projektování a montáž.

NORMA vydána dne 1.1.1998

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 060310
: 060310
: 50966
: NEPLATNÁ
: 1.1.1998
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN