NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 038530 (038530)

Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení.

NORMA vydána dne 20.11.1990

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 038530
: 038530
: 24535
: 20.11.1990
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 038530 (038530):

Norma platí pro zkoušení elektrolytických pokovovacích lázní v Hullově vaničce. Podle jakosti vyloučeného povlaku se posuzuje technologická funkce lázně, popř. oblast vhodných proudových hustot. Norma neplatí pro zkoušení lázní pro tvrdé chromování. Poznámka: Podle výsledků zkoušek lze posuzovat čistotu chemikálií pro přípravu a údržbu lázně, ovlivňovat složení pokovovacích lázní včetně doplňovací přísad nebo proudovou hustotu při pokovování. Podstata metody: V Hullově vaničce se ve zkoušené lázni elektrolyticky vylučují povlaky na vzorku plechu. Vyloučené povlaky se vyhodnocují podle vzhledu nebo dalších ukazatelů. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. V části VI. ochrana zdraví při práci (čl.23) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. ČSN 03 8530 byla schválena 20.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992