NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 038365 (038365)

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi.

NORMA vydána dne 2.2.1987

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 038365
: 038365
: 24517
: 2.2.1987
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 038365 (038365):

Norma platí pro stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi a musí se současně používat s ČSN 03 8360 - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. ČSN 03 8365 byla schválena 2.2.1987 a nabyla účinnosti od 1.4.1988. Nahradila ČSN 03 8365 z 1.4.1978