NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 038350 (038350)

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení.

NORMA vydána dne 1.9.1996

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 038350
: 038350
: 20180
: 1.9.1996
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 038350 (038350):

Norma platí pro projektování, výstavbu a provoz protikorozní ochrany vnějšího povrchu kovových a železobetonových konstrukcí uložených v půdě nebo ve vodě. Železobetonové konstrukce (především jejich pasivní ochrana) jsou do této normy zahrnuty pouze v těch případech, kdy nepříznivě ovlivňují korozní stav kovových zařízení uložených v zemi, nebo se jedná o oblasti s bludnými proudy ze stejnosměrné trakční proudové soustavy kolejové dráhy. Normativní přílohy A, B, C a D uvádějí kritéria katodické ochrany pro nízkouhlíkovou ocel, kriteria omezení interference při katodické ochraně, některá opatření pro omezení koroze neliniových zařízení a některá opatření omezení koroze železobetonových základových konstrukcí