NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 031013 (031013)

Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla.

NORMA vydána dne 19.10.1976

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 031013
: 031013
: 558
: 19.10.1976
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 031013 (031013):

Touto normou se zavádí ST SEV 221-75 Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o tři články nesouvisící s ochranou zdraví. Tato norma se vztahuje na převodovky s ozubenými koly všeobecného použití, tvořící samostatný celek a stanoví pro ně jmenovité hodnoty převodových čísel. ČSN 03 1013 byla schválena 19.10.1976 a nabyla účinnosti od 1.1.1979. Nahrazuje část I. ČSN 03 1002 z 22.10.1970