NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 029403 (029403)

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Technické požadavky.

NORMA vydána dne 18.5.1989

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 029403
: 029403
: 24474
: 18.5.1989
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 029403 (029403):

Norma stanoví technické požadavky pro těsnící kroužky z pružného materiálu se zavulkanizovaným výstužným kroužkem a s pružinou zvětšující přítlačnou sílu těsnícího břitu na vnitřním průměru. Norma uvádí názvosloví, materiál, provedení, úpravu těsnící a vnější plochy, způsob označení kroužku, mezní hodnoty funkčních vlastností při zkoušení podle ČSN 02 9404, dodávání, balení, dopravu a skladování, mezní provozní teploty těsnění v závislosti na druhu použité pryže a těsněné tekutiny, mezní provozní obvodovou rychlost hřídele v závislosti na použité pryži, mezní hodnoty obvodového házení hřídele v závislosti na jeho otáčkách a materiálu, mezní úchylky jmenovitého průměru úložné díry a hřídele, doporučené mezní úchylky kolmosti a podmínky pro montáž. Hřídelové těsnící kroužky jsou určeny k utěsňování rotačních spojů bez přetlaku a s přetlakem do 0,02 MPa