NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 029001 (029001)

Těsnění. Názvosloví.

NORMA vydána dne 4.11.1982

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 029001
: 029001
: 24456
: 4.11.1982
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 029001 (029001):

Norma platí pro obecné názvy ve strojírenské těsnicí technice a pro názvy druhů a typů těsnění podle jejich hlavních znaků nebo funkčních principů. Je normalizováno 27 českých a slovenských pojmů a jejich české definice. Dále norma obsahuje rozdělení těsnění a jejich hlavní druhy, což je opět 34 pojmů, jejich české definice, opět názvy v české a slovenské řeči. ČSN 02 9001 byla schválena 4.11.1982 a nabyla účinnosti od 1.7.1984. Nahradila ČSN 02 9001 ze 3.1.1954