NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 022507 (022507)

Pera a drážky. Přiřadění k hřídelům.

NORMA vydána dne 23.1.1953

Tištěné (16.90 CZK)

:

: ČSN 022507
: 022507
: 326
: NEPLATNÁ
: 23.1.1953
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN