NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 021812 (021812)

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou.

NORMA vydána dne 1.1.2004

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 021812
: 021812
: 69271
: 1.1.2004
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 021812 (021812):

Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C s půlkulatou hlavou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 1,6 mm do 8 mm pro tvar A a B a od 2 mm do 5 mm pro tvar C, způsob označení materiálu, úpravy povrchu a způsob označení vrutu.