NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 021611 (021611)

Hrubé korunové matice.

NORMA vydána dne 17.2.1967

Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN 021611
: 021611
: 262
: NEPLATNÁ
: 17.2.1967
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN