NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 018014 (018014)

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny.

NORMA vydána dne 14.3.1974

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 018014
: 018014
: 185
: 14.3.1974
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 018014 (018014):

Norma stanoví provedení bezpečnostních tabulek k vyznačení vyhrazených prostorů, do kterých se umísťují kovové tlakové nádoby (láhve) a sudy (podle ČSN 07 8305), obsahující stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny. Použitím těchto tab. nejsou dotčena bezpečnostní opatření podle jiných předpisů. Norma uvádí, že tab. tvoří symbol láhve předepsaného tvaru ve spodní třetině s názvem příslušného plynu. Norma přesně stanoví, jak má tab. vypadat, určuje barevné provedení a uvádí vzor nákresu. ČSN 01 8014 byla schválena v březnu 1974 a nabyla účinnosti od 1.1.1975