NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 017009 (017009)

Výpočet rozvinutých délek ohýbaných součástek.

NORMA vydána dne 6.9.1973

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN 017009
: 017009
: 182
: 6.9.1973
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 017009 (017009):

Norma stanoví výpočet rozvinutých délek součástí ohýbaných za studena z plechů, pásů a plochých tyčí. Norma uvádí všeobecná ustanovení, způsob předepisování na výkrese a postup výpočtů s příklady. Hodnoty pro výpočet rozvinuté délky v závislosti na tloušťce plechu, úhlu otevření a poloměru ohybu jsou uvedeny v příloze