NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015056 (015056)

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových drátů metodou vířivých proudů.

NORMA vydána dne 29.3.1990

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 015056
: 015056
: 24249
: 29.3.1990
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 015056 (015056):

Norma platí pro zjišťování povrchových necelistvostí u drátů z feromagnetických i neferomagnetických ocelí průměru od 0,5 do 30 mm válcovaných za tepla nebo tažených za studena. Norma popisuje obecná ustanovení, zkušební zařízení a kontrolní vzorky a provedení zkoušky.