NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015043 (015043)

Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení kruhových výkovků a vývalků ultrazvukem. Výkovky a vývalky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od průměru 50 mm.

NORMA vydána dne 3.8.1988

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 015043
: 015043
: 24244
: 3.8.1988
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 015043 (015043):

o návrh normy schválený 8.1.1976 a vydaný k praktickému ověření na zkoušku do 31.12.1982. (Poznámka: Ještě v r.1995 byla v seznamu platných norem.) Platí pro ultrazvukové zkoušení výkovků podle specifikace v názvu. Nezmiňuje se ani o možném riziku hluku, ani vibrací