NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015042 (015042)

Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení rovinných výkovků ultrazvukem. Výkovky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od tloušťky 30 mm.

NORMA vydána dne 3.8.1988

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 015042
: 015042
: 24243
: 3.8.1988
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 015042 (015042):

o návrh normy, schválený 1.3.1976 a vydaný na zkoušku k praktickému ověření do 31.12.1982. (Poznámka: Ještě v r.1995 byla v seznamu platných norem.) Platí pro ultrazvukové zkoušení výkovků podle specifikace v názvu. Nezmiňuje se ani o možném riziku hluku, ani vibrací