NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015028-4 (015028)

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování vad typu dvojitosti.

NORMA vydána dne 23.5.1988

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 015028-4
: 015028
: 24242
: 23.5.1988
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 015028-4 (015028):

V normě jsou zapracovány údaje o zjišťování vad typu dvojitosti z ST SEV 5678-86. Norma platí pro ruční, mechanizované a automatizované zkoušení ocelových trubek kruhových bezešvých o vnějším průměru od 130 mm a tloušťce stěny od 8 mm ultrazvukovou metodou. ČSN 01 5028 4. díl byla schválena 23.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila, spolu s díly 1 - 3, starší ČSN 01 5028 z r.1980