NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015028-1 (015028)

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Všeobecné údaje.

NORMA vydána dne 23.5.1988

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 015028-1
: 015028
: 24239
: 23.5.1988
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 015028-1 (015028):

V normě jsou zapracovány všeobecné údaje z ST SEV 5687-86. Platí pro ruční, mechanizované a automatizované zkoušení ocelových kruhových bezešvých trubek ultrazvukovou impulzovou odrazovou metodou. Norma neobsahuje, neřeší a nijak se nedotýká problematiky ochrany zdraví. ČSN 01 5028 1. díl byla schválena 23.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Společně s díly 2-4 nahradila ČSN 01 5028 z r.1980