NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015008 (015008)

Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví.

NORMA vydána dne 18.6.1986

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 015008
: 015008
: 24233
: 18.6.1986
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 015008 (015008):

Norma stanoví české a slovenské názvy základních pojmů a jejich výklad pro obor nedestruktivního zkoušení metodou rozptylových magnetických indukčních toků se snímáním elektrickými čidly. Pro informaci je v příloze uveden slovník nejužívanějších výrazů rusky, anglicky, německy a francouzsky. Je normalizováno cca 67 hesel. ČSN 01 5008 byla schválena 18.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987