NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014975 (014975)

Přídavky pro broušení.

NORMA vydána dne 10.3.1956

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 014975
: 014975
: 154
: 10.3.1956
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014975 (014975):

Norma určuje velikost přídavku na broušení strojních součástí z oceli a jiných kovů; platí pro vnější válcové broušení v hrotech, pro vnitřní válcové broušení a pro rovinné broušení ploch strojních součástí, tepelně zpracovaných nebo bez tepelného zpracování, které jsou před broušením vyrovnány. Norma uvádí názvosloví, všeobecné požadavky, velikosti přídavků v závislosti na hlavních rozměrech, úchylky příslušných operačních rozměrů a postup při určování a předepisování přídavků a operačních rozměrů pro broušení