NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014953 (014953)

Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Lícování.

NORMA vydána dne 25.5.1978

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 014953
: 014953
: 150
: 25.5.1978
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014953 (014953):

Norma platí pro drážková spojení s evolventním profilem zubů podle ČSN 01 4954 a jmenovitými průměry, moduly a počty zubů podle ČSN 01 4952. Norma uvádí lícování při středění na boky zubů, lícování při vnějším a vnitřním středění, lícování nestředících průměrů a způsob označování drážkových spojení. Příloha uvádí tolerance šířky drážky náboje a tloušťky zubu hřídele a doporučené mezní hodnoty obvodového házení. Dále uvádí základní (sumární) úchylky tloušťky zubu hřídele. Norma nahrazuje čl. 21, 22, 30 a 31 ČSN 01 4950 z 27.6.1962