NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014940 (014940)

Drážkové hřídele a náboje. Porovnání únosností a volba průřezu.

NORMA vydána dne 12.4.1960

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 014940
: 014940
: 144
: 12.4.1960
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014940 (014940):

Norma stanoví výpočet drážkového spojení pro přenášený kroutící moment tj. stanovení hospodárné délky náboje l. Norma doporučuje volbu dovoleného měrného tlaku pro náboj posuvný na hřídeli, nebo pevný na hřídeli pro tři druhy pracovních podmínek.