NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014933 (014933)

Jemné drážkování.

NORMA vydána dne 19.3.1969

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 014933
: 014933
: 143
: 19.3.1969
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014933 (014933):

Norma platí pro jemné obráběné drážkování. Norma stanovuje značky a pojmy, tvar a rozměry jemného drážkování s průměrem do 60 a přes 60 mm, mezní úchylky drážkování, způsob jeho označení a výpočet rozměrů přes a mezi drátky za předpokladu dodržení vrcholového úhlu boků drážkování