NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014809 (014809)

Kloubové řetězy. Výpočet řetězových převodů.

NORMA vydána dne 16.6.1969

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 014809
: 014809
: 137
: 16.6.1969
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014809 (014809):

Norma určuje postup výpočtu řetězových převodů válečkovými a pouzdrovými řetězy podle ČSN 02 3311, 3315 a 3321. Norma stanoví veličiny a vzorce pro výpočet, volbu řetězů, výpočty řetězů a uvádí příklad výpočtu.