NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014686-4 (014686)

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol.

NORMA vydána dne 11.4.1988

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 014686-4
: 014686
: 24224
: 11.4.1988
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014686-4 (014686):

Návrhový výpočet podle této normy platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Zjednodušený kontrolní výpočet platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Norma uvádí značky názvy a jednotky a popisuje návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet