NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014682 (014682)

Ozubené převody čelní. Lícování (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).

NORMA vydána dne 6.3.1980

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN 014682
: 014682
: 130
: 6.3.1980
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014682 (014682):

Touto normou se zavádí ST SEV 641-77 jako ČSN jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplňuje řada údajů. Norma RVHP platí pro čelní evolventní ozubená kola a soukolí. Předmětová technická norma řeší především rozměrové otázky ( v tom i přesnost ). Jde v podstatě o soubory tabulek. ČSN 01 4682 byla schválena 6.3.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila ČSN 01 4682 z r.1956