NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014678 (014678)

Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce.

NORMA vydána dne 1.12.1953

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 014678
: 014678
: 128
: 1.12.1953
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014678 (014678):

Norma stanoví způsob zjištění tloušťky zubu ozubených kol čelních se zuby přímými, šikmými nebo šípovými a kuželových kol se zuby přímými, s evolventním ozubením. Kontroly evolventního ozubení měřením konstantní tloušťky zubu se používá tehdy, když není možno měřit rozměr přes zuby. Měření není závislé na počtu zubů kola a není tedy třeba ani znát počet zubů porovnávacího kola. Norma stanoví výpočet jmenovité konstantní tloušťky a výšky zubu pro ozubení korigovaná a nekorigovaná a uvádí příklady výpočtu rozměru přes zuby v nichž jsou uvedeny stupně přesnosti a dovolené úchylky