NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014676 (014676)

Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby.

NORMA vydána dne 1.12.1953

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 014676
: 014676
: 127
: 1.12.1953
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014676 (014676):

Norma stanoví způsob zjištění tloušťky zubu čelních kol se šikmými zuby s evolventním ozubením měřením rozměru přes několik zubů. Pro měření rozměru přes zuby u čelních kol s přímými zuby platí ČSN 01 4675. Kontrola evolventního ozubení měřením rozměru přes několik zubů je nejrozšířenějším způsobem měření ozubených kol k přímému stanovení boční vůle. Norma stanoví výpočet jmenovitého rozměru přes zuby M, určení počtu zubů, přes které se měří pro ozubení nekorigovaná a korigovaná a uvádí příklady výpočtu rozměru přes zuby v nichž jsou uvedeny stupně přesnosti a dovolené úchylky